Beskrivning

Kursstart

14. Sep, 2019

Introduktion (handledarutbildning)

Nästa Handledar / intoduktionskurs
Kostnad 400kr/ Person

14/9 Kl 10.00-13.15 (Fullbokad)
Där efter :12/10 Kl 10,00-13,15

Maila gärna anmälan
info@mariefredstrafikskola.se