Beskrivning

Kursstart

6. Jul, 2019

Introduktion (handledarutbildning)

Nästa Handledar / intoduktionskurs
Kostnad 400kr/ Person

6/7 Kl 10.00-13.15 (Fullbokad)
Där efter : 20/7 Kl 10,00-13,15

Maila gärna anmälan
info@mariefredstrafikskola.se