Beskrivning

Kursstart

6. Jun, 2020

Introduktion (handledarutbildning)

Nästa Handledar / intoduktionskurs
Kostnad 400kr/ Person


6/6 kl 10,00-13,15 (Fullbokad)
Nästa kurs 14/6 kl 10,00-13,15 (OBS Söndag!!)

Maila gärna anmälan
info@mariefredstrafikskola.se