Beskrivning

Kursstart

14. Nov, 2020

Introduktion (handledarutbildning)

Nästa Handledar / intoduktionskurs
Kostnad 400kr/ PersonKommande kurser:
14/11 Kl 10,00-13,15
5/12 Kl 10,00-13,15
Maila gärna anmälan
info@mariefredstrafikskola.se