Beskrivning

Kursstart

23. Nov, 2019

Introduktion (handledarutbildning)

Nästa Handledar / intoduktionskurs
Kostnad 400kr/ Person

23/11 Kl 10.00-13.15
Där efter : 7/12 Kl 10,00-13,15

Maila gärna anmälan
info@mariefredstrafikskola.se