Beskrivning

Kursstart

16. Mar, 2019

Introduktion (handledarutbildning)

Nästa Handledar / intoduktionskurs
Kostnad 400kr/ Person

16/3Kl 10.00-13.15 (Fullbokad)
Där efter : 30/3 Kl 10-13,15
Och 13/4 Kl 10-13,15Maila gärna anmälan
info@mariefredstrafikskola.se