Beskrivning

Kursstart

1. Jun, 2019

Introduktion (handledarutbildning)

Nästa Handledar / intoduktionskurs
Kostnad 400kr/ Person

1/6 Kl 10.00-13.15
Där efter : Återkommer
Maila gärna anmälan
info@mariefredstrafikskola.se