Priser

OBS! Ny gällande prislista (211011)

 

Körlektion  á 40 min                                            600:-

Körlektion  á 80 min                                          1200:-

Data (digital körkortsbok teorifrågor mm)       600:-                                         

Risk1 (Droger alkohol trötthet mm)                  900:-

Risk2 (Halkbana)                                                2500:-

Hyra av bil vid körprov                                        750:-

Enskild teori med lärare a’40min                       600:-

 

Paket 1: 10 lektioner a’40 min                         5700:- 

Paket 2: 20 lektioner a’40 min                       11200:-

Paket 3: 30 lektioner a’ 40 min                      16500:-

 

Utökat Paket 2:                                                14600:-

20 körlektioner á 40 min                            

Risk 1

Risk 2

Data med digital körkortsbok frågor förklaringar och sluttester.

 

Utökat Paket 3:                                                19900:-

30 körlektioner á 40 min                                                        

Risk 1

Risk 2

Data med digital körkortsbok frågor förklaringar och sluttester.

 

Mariefredstrafikskola AB

 

 

 

Betalningsrutiner

OBS!

Betalning skall ske senast i samband med körlektion.

Paket skall betalas i förskott för att erhålla rabatt.

Paketpriser gäller 1 år från inköpsdatum.

Paket kan ej överlåtas.

Vid ev. återbetalning göres avdrag 10% i admin.avg.

 

Mariefredstrafikskola AB