Priser

OBS! Ny gällande prislista (220501)

 

Körlektion  á 40 min                                                          600:-

Körlektion  á 80 min                                                        1200:-

Data (Digital körkortsbok teorifrågor online mm)                           650:-                                         

Risk1 (Droger alkohol trötthet mm)                                              900:-

Risk2 (Halkbana)                                                                    2500:-

 

Körprov Eskilstuna 1.                                                       2550:-

(Uppvärmn.till och i Eskilstuna 80min + bilhyra körprov. Återresa Strängnäs)

Körprov Eskilstuna 2.                                                       1700:-

(Uppvärmn.i Eskilstuna 40min + bilhyra körprov. Träffas centralstation E.a. ej återresa Strängnäs)

Körprov Enköping                                                            2850:-

(Uppvärmn.till Enköping 80min + bilhyra körprov. återresa Strängnäs)

 

Enskild teori med lärare a’ 40min                                    600:-

Handledarutbildning/person                                            550:- 

(3tim 15 min inkl. fika)                                  

 

Paket 1:  5 lektioner a’ 80 min                                        5700:- 

Paket 2: 10 lektioner a’ 80 min                                     11200:-

Paket 3: 15 lektioner a’ 80 min                                     16500:-

 

Utökat Paket 2:                                                               14600:-

10 körlektioner á 80 min                            

Risk 1

Risk 2

Data med digital körkortsbok frågor förklaringar och sluttester.

 

Utökat Paket 3:                                                               19900:-

15 körlektioner á 80 min                                                        

Risk 1

Risk 2

Data med digital körkortsbok frågor förklaringar och sluttester.

 

Mariefredstrafikskola AB

 

 

 

Betalningsrutiner

OBS!

Betalning skall ske senast i samband med körlektion.

Paket skall betalas i förskott för att erhålla rabatt.

Paketpriser gäller 1 år från inköpsdatum.

Paket kan ej överlåtas.

Vid ev. återbetalning göres avdrag 10% i admin.avg.

Riskutbildningarna R1 R2 skall bet senast 5 dagar innan utförandet.

(OBS! Om bet ej erhållits trafikskolan enl.ovan garanteras ej platsen på R1 R2)

 

Mariefredstrafikskola AB